Επικοινωνία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EMPORIOS BAY

Όρμος Εμποριό, Χίος 82102, Greece
Τηλ: 22710 70180-2, Fax 22710 70183
e-mail: travelshop@otenet.gr

Όλο τον χρόνο: Travelshop, 56 Λεωφόρος Αιγαίου 56 - Χίος 82100
Κρατήσεις: Τηλ: 22710 81500, Fax +22710 41443

Emporios bay Hotel MHTE:0312K013A0094500 - Emporios Bay Apartments MHTE:0312K133K0296801